Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου | Αιτήσεις - Μελέτες - Συντηρήσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χημικός Καθαρισμός

 
Ο χημικός καθαρισμός των ηλιακών συστημάτων και των συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης είναι μια απαραίτητη διαδικασία ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση του συστήματός μας, να πετύχουμε εξοικονόμηση καυσίμων και να προστατεύσουμε τις συσκευές μας από άλατα, λύματα και ρινίσματα μετάλλων. Η εταιρία μας, ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PLUMBING E.E στο Νέο Ηράκλειο, διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα και σε συνδυασμό με τα χημικά καθαριστικά που χρησιμοποιούμαι, επιτυγχάνουμε τα παρακάτω:

  • Προστασία από την διάβρωση και τις καθαλατώσεις.
  • Απομακρύνεται η λάσπη και οι σκουριές και αποκαθιστά την αποδοτικότητα σε υπάρχοντα συστήματα.
  • Προλαμβάνουμε τους θορύβους του λέβητα και τις δυσλειτουργίες του κυκλοφορητή.
  • Σταματάει ο συχνός εξαερισμός των σωμάτων.
  • Επιμηκύνεται η ζωή του συστήματος.
  • Εξοικονόμηση καυσίμων.
 

Φωτογραφίες