Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου | Αιτήσεις - Μελέτες - Συντηρήσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φωτοβολταϊκά

 
Η εταιρεία μας, ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PLUMBING E.E στο Νέο Ηράκλειο, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Αναλαμβάνει:
  • Να σας ενημερώσει για το φωτοβολταϊκό σύστημα που θα αποδώσει για σας καλύτερα.
  • Να σας βοηθήσει να επιλέξετε την καλύτερη θέση και κλίση των φωτοβολταϊκών πάνελ σας.
  • Να αναλάβει τη μελέτη του έργου και όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης.
  • Να επιλέξει για σας το κατάλληλο εξοπλισμό, βάση των αναγκών του έργου.

Η εταιρεία μας, μετά τη σύνταξη της μελέτης από τους έμπειρους μηχανικούς της αναλαμβάνει:
  • Να συλλέξει όλα τα δικαιολογητικά και τεχνικά φυλλάδια που χρειάζονται ανάλογα με την περίπτωση.
  • Να εκπονήσει κάθε πρόσθετη τεχνική μελέτη που θα χρειαστεί.